גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

תעודת כושר אווירי

הליכי רישוי לכלי טיס בתצורת EXPERIMENTAL

תחום טיסות הניסוי הינו מגוון ורחב. ברוב המקרים, מותקנות מערכות שונות על גבי המטוסים. חלק מהתקנות הללו גורמות לשינוי בתצורת המטוס הרגילה, כפי שהוגדרה ותוכננה על ידי היצרן. שינוי זה יכול לבוא לידי ביטוי בחריגה ממעטפת המטוס הסטנדרטית, כמו במקרה של התקנת מערכות מכ"ם בחרטום המטוס, בהתקנות מטע"דים (מטען ייעודי) בגחון המטוס, או בהתקנת מערכות בתוך חלל המטוס החורגות ממשקל כיסא נוסע סטנדרטי או אשר חורגות מכוח תאוצת הכובד (כוח G) המוכרת כסטנדרט בתצורת המטוס הרגילה.

חריגות ושינויים אלו נדרשים ברוב המקרים להתייחסות מקצועית וחוקית מטעם הרגולטור ומטעם הזרוע הטכנית והמבצעית של כלי הטיס בו מבוצע השינוי. מטרת העל בהתייחסות גורמים אלו לשינוי הינה הוכחת שליטה על הבטיחות בהטסת כלי התעופה לאור השינויים שנעשו בו, תוך צמצום הסיכונים הנגרמים מעצם השינוי שבוצע בכלי הטיס ובאינטגרציה בינו לבין המערכת המותקנת.

לדוגמא, התקנת מכ"ם בחרטום המטוס אשר בולט מעל החרטום יוצרת צורך בבחינה מחודשת של משטר הרוחות והאווירודינמיקה מסביב למערכת המכם המותקנות. בנוסף, המערכת עלולה ליצור הסתרה וויזואלית לטייס, ולכן נדרשת התייחסות לתהליכי הניהוג של כלי הטיס בייחוד בהמראה ובנחיתה.

דבר נוסף אשר עלול להיות מושפע מהתקנת מערכת שכזאת הוא ציוד הניווט והאוויוניקה של המטוס, עקב הפרעה אלקטרו-מגנטית שמערכת המכ"ם יוצרת בעת הפעלתה. גם צריכת החשמל של מערכת המכ"ם יכולה להביא לשינוי הדורש התייחסות בכלי הטיס. לעיתים צריכת החשמל של המערכת עלולה לעבור את צריכת החשמל המותרת בכלי הטיס, ועל ידי כך עלולה להשפיע ולסכן צרכני חשמל קבועים בכלי הטיס הקשורים להפעלתו התקינה. דוגמא זו ורבות אחרות דורשות את התייחסותם המקצועית של בעלי תפקידים שונים בתחום טיסות הניסוי.

 חברות תכן הנדסי

בעולם קיימות חברות רבות אשר מתמחות בעולם התעופה ושינוי מבנה. כאשר נדרש לבצע התקנת מערכת על גבי כלי טיס, בייחוד כאשר נדרש לחרוג ממעטפת כלי הטיס כפי שהיצרן ייצר אותו, חברות התכן ההנדסי יכולות לאפיין, לחשב ולבחון את השינוי הנגרם לכלי הטיס בכל ההיבטים, ולהנפיק מסמכי חוזק אשר יוכיחו את טיב שיטת ההתקנה של המערכת כפי שתוכננה על ידי יצרן המערכת אל מול כלי הטיס המיועד. לרוב, חברות התכן ההנדסי הן בעלות יכולת ייצור מתאמים המאפשרים לעמוד בחישובי החוזק והאווירודינמיקה של ההתקנה כחלק מתהליך בחינת הכשירות האווירית של כלי הטיס בתצורתו המעודכנת.

 טייסי ניסוי

אפיון השינוי בין תצורת כלי הטיס המקורית לבין תצורתו החדשה עם מערכת מותקנת דורש ידע וניסיון רבים בתחום טיסות הניסוי.

לטובת אפיון השינוי, יש להיעזר בטייס ניסוי אשר יבצע מספר בחינות מקצועיות לתצורת כלי הטיס המעודכנת. טייס הניסוי יבחן את התנהגות המטוס בתצורה רגילה, יבצע אפיון תיאורטי של השפעת ההתקנה על תחומי הפעלת כלי הטיס, יכתוב תכנית ניסוי מפורטת אשר תשקף בחינת השינויים בין התצורה הרגילה לתצורה הניסיונית ויבצע את טיסת התצורה החדשה הראשונה על מנת לאשרר את התפישה התיאורטית בדבר השינויים בתצורת כלי הטיס והשפעתם על ניהוג כלי הטיס והבטיחות הכללית בהטסתו.

יצירת קשר
הזן את האימייל שלך ולחץ על שלח כדי להתחיל בתהליך שחזור הסיסמה